MISSIE

Wervershoof sociaal en cultureel leefbaar houden.

 

VISIE

Wij willen het culturele winkelcentrum worden voor Wervershoof en de daarbij behorende kernen. De Schoof vindt het heel belangrijk dat basisbehoeften als zorg en educatie in ons dorp blijven bestaan. Ook willen wij graag een sociale partner zijn voor onze gemeente. Dit betekent dat de Schoof een spil is voor alle niet-commerciële activiteiten binnen onze gemeente.

Toekomstplannen

Ontmoetingspunt voor Poolse mensen in West-Friesland

Bieden van muzieklessen en onderwijs

Samenwerking zoeken met Cinema Oostereiland

Opstarten van een niet-commerciële bioscoop

In de winter ruimte bieden aan de Jeu de Boules club

Modeshows in overleg met plaatselijke ondernemers

Podium beschikbaar stellen voor lokaal talent in muziek en cabaret

Vergaderruimte voor verenigingen tegen een kleine vergoeding

Contact zoeken met alle groepen in onze maatschappij